Hög kvalitet är en del av vårt DNA

Våra nyckelord är kvalitet och service. Alla Netti-divisioner agerar alltid i enlighet med principerna bakom dessa nyckelord – från produktion till våra konsulter och personal inom kundservice, redovisning och lager. Av detta skäl är vår leveranssäkerhet av högsta standard.

ISO-certifierad

Vi strävar efter höga kvalitetskrav på våra produkter såväl som i alla våra tjänster och Alu Rehab-gruppen är certifierad enligt ISO 13485 för medicintekniska produkter. Certifieringen utförs på årsbasis.

Ladda ner vår ISO-certifikat

Överensstämmer med MDR

Den europeiska förordningen av medicinsk utrustning, MDR, lyfter säkerheten och spårbarheten för medicintekniska produkter på hela marknaden. Netti by Alu Rehab arbetar redan mot förordningen och har implementerat kvalitetssystemet för produktion av medicinsk utrustning enligt ISO 13485 och den årliga revisionen av TÜV Süd Product GmbH. Vi hållar också på att utvidga kvalitetssystemet till att omfatta ytterligare MDR-krav.

Alu Rehab MDR Report

Rullstolsstandardisering och testning

I Europa måste alla rullstolar uppfylla de högkvalitativa kraven som definieras i rullstolsstandarden EN 12183 och EN 12184. Vi håller oss på topp med utvecklingen genom att engagera oss i detta avgörande arbete och bidrar till att lyfta användarsäkerheten för alla rullstolar. Vi säkerställer därmed att Netti rullstolar lever upp till de modernaste lösningarna och kvaliteten.

Garanti

Vi står bakom Netti-kvaliteten och genomför och utvärderar produkttester som efter 5-6 års normal användning. Därför ger vi 5 års garanti på alla rullstolsramar. På alla andra CE-märkta komponenter ger vi två års garanti utom batterier. Vid produktanspråk gör vi vårt bästa för att hjälpa dig på ett smidigt sätt så att processen går så smidig som möjligt. Alla avvikelser registreras för att se till att nödvändiga produkt- eller tjänsteförbättringar genomförs så snabbt som möjligt.

Declaration of conformity - kemiska ämnen

Alla våra rullstolar med tillbehör uppfyller alla krav som ställs i det europeiska RoHS 2.0-direktivet 2011 / 65EU och det europeiska delegatdirektivet (EU) 2015/863 - farliga ämnen i elektriska och elektroniska delar. Dessutom uppfyller våra produkter de tillhörande kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Se Nettis Compliance Declaration Letter

Ständig strävan efter bättre lösningar

Om du har några frågor eller behöver råd angående våra produkter är vi här för att hjälpa dig. Våra erfarna medarbetare med djup kunskap om våra produkter och om utmaningar vid anpassningar är alltid här för att hjälpa dig. Om du har en bra idé eller önskar en specifik lösning är du också välkommen att kontakta vårt produktutvecklingsteam. Vårt team av terapeuter, produktspecialister och ingenjörer arbetar ständigt med nya lösningar och produktförbättringar.

Skicka ett mail till produktutveckling
Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter