Høy kvalitet er en del av vårt DNA

Våre stikkord er kvalitet og service. Alle Netti-avdelinger og divisjoner opptrer alltid i samsvar med prinsippene bak disse stikkordene – fra produksjon til våre konsulenter og fra ansatte innen kundeservice, regnskap og lager. Av denne grunn er vår leveringspålitelighet av høyeste standard.

ISO-sertifisert

Vi er opptatt av høye standarder for kvalitet på våre produkter så vel som i alle våre tjenester, og Alu Rehab Group er sertifisert i henhold til ISO 13485 for medisinsk utstyr. Sertifiseringen gjennomføres på årsbasis.

Last ned ISO-sertifikatet vår

I samsvar med MDR

Den europeiske medisinsk utstyrs forordningen, MDR, løfter sikkerheten og sporbarheten til medisinsk utstyr i hele markedet. Netti jobber allerede i henhold til forskriften og har implementert den nødvendige dokumentasjonen.

Alu Rehab MDR Report

Standardisering og testing av rullestoler

Netti deltar med vår produktsikkerhetsansvarlige i revisjonen av disse standardene som skjer foran MDR-implementeringen. Vi holder i forkant av utviklingen ved å engasjere oss i dette avgjørende arbeidet og bidrar til å løfte brukersikkerheten for alle rullestoler - også sikrer at Netti rullestoler oppfyller «state of the art» løsninger og kvalitet.

Garanti

Vi garanterer Netti-kvaliteten og evaluerer produkttestene til lik 5-6 års normal bruk. Vi gir derfor 5 års garanti på alle rullestolrammer. På alle andre CE-merkede komponenter gir vi 2-års garanti unntatt batterier. I tilfelle av et produktkrav, vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg på en smidig måte, slik at prosessen går så smidig som mulig. Alle avvik blir registrert for å sikre at nødvendige produkt- eller tjenesteforbedringer blir utført så raskt som mulig.

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE - KJEMISKE STOFFER

Alle rullestolene våre med tilbehør er i samsvar med alle kravene i det europeiske RoHS 2.0-direktivet 2011 / 65EU og det europeiske delegatdirektivet (EU) 2015/863 - farlige stoffer i elektriske og elektroniske deler. Videre oppfyller våre produkter de relaterte kravene i EUs forordning (EF) 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

Se Nettis samsvarserklæring

Kontinuerlig jakt på bedre løsninger

Hvis du har spørsmål eller trenger råd angående våre produkter, er vi her for å hjelpe deg. Våre erfarne medarbeidere med inngående kunnskap om våre produkter så vel som brukerutfordringer er alltid her for å hjelpe deg. Hvis du har en god ide eller ønsker en spesifikk løsning, er du også velkommen til å kontakte vårt produktutviklingsteam. Vårt team av terapeuter, produktspesialister og ingeniører jobber kontinuerlig med nye løsninger og produktforbedringer.

Send en e-post til produktutvikling
Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene