Fordelene med Netti Dynamic System

Tillater bevegelse

Det patenterte Netti Dynamic System vil følge med brukerens ekstensjonsbevegelser ved å la rullestolen fungere i synergi med de uvillige bevegelsene. Dette betyr at brukeren vil bruke mindre energi på å "kjempe mot rullestolen" og ha mer energi til andre aktiviteter. For brukere med ufrivillige bevegelser er disse bevegelsene ofte den eneste motoriske måten å uttrykke seg på. Å la dem bevege seg, gjør at de kan uttrykke seg

Mindre ubehag ved spasmer

Den ukontrollerte bevegelsen og bevegelsens kraft ledes bedre med en dynamisk løsning. Brukeren vil ha mindre ubehag under spasmer når rullestolen tillater det, styrer og støtter bevegelsen. Våre kasusstudier viser en reduksjon i ufrvillige bevegelser, spasmer og opphisselse over tid.
Bruk av dynamisk rullestol viser seg også å resultere i en reduksjon av opplevd smerte.

Opprettholde en god sittestilling

Den dynamiske løsningene reduserer risikoen for utglidning forårsaket av de ufrivillige bevegelsene.
I en statisk rullestol «jobber» ofte brukeren seg ut av stolen p.g.a. spasmenes kraft mot ryggen, og brukeren "kryper" under hoftebeltet. Med en dynamisk løsning beveger rullestolen seg sammen med brukeren. Dette reduserer kraften som brukes på ryggen, noe som resulterer i mindre motkraft fremover, noe som resulterer i mindre "kryp" under hoftebeltet, og sørger for at han kommer tilbake til sin opprinnelige posisjon etter bevegelsen.

Forlengelse av rullestolens levetid

Når rullestolen absorberer brukerens bevegelser og kraften tas opp i gassfjæren, blir det også mindre slitasje på rullestolen.

Reduserer spstisiteten

Våre kasusstudier viser at mange brukere over tid føler seg mer avslappet og opplever en reduksjon i antall ufrvillige bevegelser og spasmer.

Bedre ADL for brukeren

Når kvaliteten på sittestillingen øker, vil ADL-funksjonene også øke. Det vil være lettere å f.eks. drikke, pust, snakke osv. Ved å være mer avslappet og kunne opprettholde en god sittestilling, kan brukeren sitte i stolen sin i lengre tid og tilbringe mer kvalitetstid med venner og familie.

Bedre postural kontroll

Å forbedre den posturale kontrollen og redusere antall reposisjoneringer er alltid et mål i rullestolkonfigurasjonen. En av de største utfordringene for rullestolbrukere er å redusere tendensen til å gli, og på den måten unngå «shear»- og trykkrefter som kan føre til trykksår. Netti Dynamic System gir frihet til brukerens ekstensjonsbevegelser ved å la rullestolen fungere i synergi med brukerens bevegelser. Etter en periode med spasme eller ufrivillig bevegelse, vil brukeren gå tilbake til den opprinnelige sittestillingen. Å opprettholde en riktig plassering reduserer belastningen på muskel-skjelettsystemet og reduserer på den måten smerter og ubehag.

Våre kliniske studier har vist at postural kontroll opprettholdes over en lengre periode, og at mengden reposisjonering er redusert. Dette betyr bedre livskvalitet for brukeren, mindre tid brukt på reposisjonering og redusere risikoen for å utvikle trykksår.

Forebygger trykksår

Å opprettholde en optimal sittestilling vil fordele belastningen til mykt vev på setet på best mulig måte og dermed redusere trykkreftene. En av de største utfordringene for rullestolbrukere er å redusere tendensen til å gli, og på den måten unngå «shearing». Å håndtere trykk og «shear» sammen med andre faktorer som mikroklima, og vevskompresjon vil redusere den totale risikoen for utvikling av trykksår.

Forhindrer skade

Å tillate stolen å bevege seg med brukeren, det er det vi kaller "tilpasse rullestolen til brukeren", og dette vil redusere muligheten for at brukeren kan skade seg selv under en spasme. Stolen vil støtte brukeren og dermed redusere muligheten for skrubbsår, muskelskader og skader forårsaket av ødelagte deler på stolen. Over tid kan du kanskje også se en reduksjon i uvillige bevegelser og agitasjoner som en sekundær positiv forebyggende bivirkning.

Forbedring av organ- og kardiovaskulære funksjoner

Fysiologiske funksjoner som pust, fordøyelse og blodstrøm vil forbedre seg hvis brukeren har en god, oppreist sittestilling. For mellomgulvet er det viktig å kunne bevege den øvre ryggraden og ribbekassen og strekke kroppen foran slik at den blir mindre komprimert. På denne måten kan lungene fylles med luft. Når lungene kan fylles med luft, vil membranen bevege seg nedover og dermed skyve fordøyelsesorganene nedover som er viktig for en god fordøyelsesfunksjon. Dette vil også gi rom for en god trykkforskjell mellom brystet og magen, noe som er viktig for en god væskestrøm av blod og lymfe, som er en viktig faktor for sunne og velfunksjonelle organer.

Fordelende krefter

De ufrivillige bevegelsene og bevegelsens kraft styres bedre med dynamiske komponenter. Brukeren vil få mindre ubehag under spasmer da rullestolen følger brukerens bevegelser. Over tid har vi sett reduksjon i ufrvillige bevegelser og spasmer studiene våre.

Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene