Hva er Netti 5 Seating Steps?

Netti 5 Seating Steps er et verktøy som hjelper deg med å lage en optimal sitteløsning. Det vil hjelpe deg med å transformere kunnskapen fra Netti Campus til praksis.

Netti 5 Seating Steps

Trinnene for å skape en optimal sitteløsning er

 1. Avklare forventninger og utfordringer
 2. Observer og vurder brukerens situasjon
 3. Definere sittestrategi og sette SMART-mål
 4. Lag sitteløsning
 5. Evaluere
Netti 5 Seating Steps Form

Avklare forventninger og utfordringer

Beskriv brukerens / pleierens forventninger og utfordringer til:

 • Hvile
 • Finmotorisk bevegelse
 • Grovmotorisk
 • Hudbehandling

Observer og vurder brukerens situasjon

 • Beskriv gjeldende sitteløsning og posisjon
 • Beskriv kvaliteten på fin- og grovmotorfunksjoner
 • Ta målinger
 • Beskriv kvaliteten på huden og miljøet
 • Vurdere mobilitet og stabilitet

Definere sittestrategi og sette SMART-mål

Beskriv brukerens stillingskrav til:

 • Hvile
 • Finmotorisk bevegelse
 • Grov motorbevegelse
 • Hudbehandling

Og sett mål som er

 • Spesifikk
 • Målbar
 • Akseptert
 • Realistisk
 • Tidsbundet

Lag sitteløsning

 • Hvordan nå målene
 • Hvilken rullestol du skal velge
 • Hvilket tilbehør du skal bruke

Evaluere

 • Er forventningene og målene nådd? Se på trinn 1 og 3
 • Videre plan
Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene