Hva er målene med dynamisk sitteløsning?

  • Tillat bevegelse
  • Distribuerer krefter
  • Forhindrer personskader
  • Forbedring av postural kontroll
  • Aktivere uavhengighet

Tillater bevegelse

Vi i Netti søker alltid etter å forbedre brukerens evne til å delta i ADL aktiviteter. Et av hovedmålene våre er å tilpasse rullestolen til brukeren. Vi lar rullestolen bevege seg med brukeren i stedet for å låse rullestolen i en statisk situasjon der brukerens bevegelser møter mostand. På denne måten vil den dynamiske rullestolen mest sannsynlig gjøre det mulig for brukeren å oppleve å kunne sitte oppreist i en aktiv stilling i en lengre periode, ha mindre ubehag og unngå skade på rullestolen.

Vi i Netti søker alltid etter å forbedre brukerens evne til å delta i ADL aktiviteter. Et av hovedmålene våre er å tilpasse rullestolen til brukeren. Vi lar rullestolen bevege seg med brukeren i stedet for å låse rullestolen i en statisk situasjon der brukerens bevegelser møter mostand. På denne måten vil den dynamiske rullestolen mest sannsynlig gjøre det mulig for brukeren å oppleve å kunne sitte oppreist i en aktiv stilling i en lengre periode, ha mindre ubehag og unngå skade på rullestolen.

Over tid har vi sett en reduksjon i ufrivillige bevegelser (og agitasjoner). Vestibulære evner som balanse vil også bli bedre hvis utfordringer og stimulering er nødvendig, og derved støtte evnen til selvstendig liv.

Fordeling av krefter

Den ukontrollerte bevegelsen og bevegelsens styrke styres bedre med dynamiske komponenter sammenlignet med statiske komponenter. Brukeren vil ha mindre ubehag under spasmer da rullestolen støtter bevegelsen. Over tid har vi sett reduksjon i uvillige bevegelser og spasmer i casestudiene våre.

Forhindrer skade

Formålet med en rullestol er å gi brukeren et støttende, stabiliserende og trygt hjelpemiddel.

Når du lar stolen bevege seg med brukeren, vil du redusere muligheten for at brukeren kan skade seg selv under en spasme siden kreftene blir absorbert gjennom dynamikken.

Stolen vil støtte brukeren og dermed redusere muligheten for skrubbsår, muskelskader og skader forårsaket av ødelagte deler på stolen. Over tid kan du kanskje også se en reduksjon i uvillige bevegelser (og agitasjoner.)

Forbedring av postural kontroll

Å forbedre den posturale holdningen og redusere antall reposisjoneringer er alltid et mål i tilpasningen av rullestolen.

En av de største utfordringene for rullestolbrukere er å utglidning og shearing, da dette sammen med andre faktorer som mikroklima og trykkfordeling vil øke den totale risikoen for utvikling av trykksår.

Netti Dynamic System følger brukerens ekstensjonsbevegelser og lar rullestolen fungere i synergi med brukerens bevegelser. Etter en ufrivillig bevegelse eller spasme vil brukeren gå tilbake til den opprinnelige sittestillingen og dermed forhindre glidning og derved sikre en god og oppreist sittestilling og optimal trykkfordeling gjennom dagen.

Muliggjøre uavhengighet

Når stolen lar brukeren bevege seg, vil han ha mindre ubehag under spasmer.

Mest sannsynlig vil dette resultere i en avslappet og optimal sittestilling og gjøre det mulig for brukeren å sitte oppreist og delta lenger i aktiviteter i hverdagen. Fysiologiske funksjoner som pust, mat og væskeinntak og fordøyelse vil også bli bedre.

En psykologisk viktig faktor er at brukeren kan uttrykke sine følelser via bevegelser i et dynamisk system. Husk at denne gruppen pasienter har redusert og begrenset motorisk kontroll og ofte redusert verbale ferdigheter. Det å kunne bruke bevegelser som en måte å uttrykke seg på, er en veldig viktig faktor.

Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene