Kasus basert på Netti 5 Seating steps

Netti 5 Seating steps er en del av Netti sin metode for å sikre en god sitteløsning for hver enkelt bruker.

Netti 5 Seating steps for god sitting er en tilnærming baserert på internasjonale anerkjente “Best Practise” prinsipper som hensyntar aktuell forskning og funn.

Steg 1: Forstå den posturale inflytelsen

Fokuser på forventede funksjoner:

 • Brukeren har fått diagnosen Huntingtons sykdom og har ufrivillige bevegelser.
 • Brukeren har trykksår på setet, stadie 1.
 • Brukeren vitale mål som høyde, vekt, setebredde, setedybde og rygghøyde er registrert.
Les mer om Huntingtons sykdom

Steg 2: Observer og vurder

Hva ser jeg? Når ser jeg det? Hvorfor ser jeg det?

 • Brukeren har fått diagnosen Huntingtons sykdom og har ufrivillige bevegelser.
 • Bevegelser av ekstremitetene, hoften og hode har blitt evaluert og funn viser koordinerte bevegelser, men med ufrivillige bevegelser med ekstensjonsbevegelser.
 • Brukeren kaster hodet og overkroppen bakover, presser bekkenet fremover og hyperekstenderer hofte, kne og føtter.
 • Ekstensjonen av kroppen fører til dårlig sittestilling og brukeren sklir fremover i stolen ved statisk sitting. Grunnet shearing kan man observere trykksår stadie 1 ved sittebensknutene.
 • Brukermål som høyde, vekt, sittebredde, sittedybde og rygghøyde er tatt.

Steg 3: Sett SMART mål og stategier

Bruk SMART - spesifikk, målbar, akseptabel, realistisk, tid

 • Forbedre den nåværende sittestillingen for å forhindre utglidning og derav resulterende i økt risiko for trykksår.
 • Stabiliser og led strømmen av de ufrivillige bevegelsene.
 • Beskytt nakke- og hodemuskulaturen. Kontroller for spenninger og ubehag i nakkemuskulaturen etter 1 måned.
 • Tillat brukerens bevegelse av rygg og hofte, samtidig som du reduserer kraften for å avlaste påkjenningen kroppen og stolen blir utsatt for.
 • Utvid brukerens mulighet til å delta i daglige aktiviteter som turer og utflukter for å forhindre at brukeren føler seg isolert.

Steg 4: Lag en sitteløsning

Hvordan når jeg målene? (Rullestol, tilbehør)

 • Den beste løsningen vil være en Netti Dynamisk rullestol
 • Dynamisk seteplate som tillater bevegelsene i hofteregionen.
 • Dynamisk rygg som tillater bevegelser i truncus og som fører brukeren tilbake til den tilpassede optimale sittestillingen.
 • Dynamiske benstøtter med en forsterket fotplate i aluminium og ankelmansjetter tillater bevegelsene og fører de tilbake til sin utgangsposisjon.
 • Ekstra polstring av armstøtter og fotstøtter kan forhindre at brukeren skader seg selv når de ufrivillige bevegelsene inntrer.
Bliv kjent med Netti Dynamic CED stolen

Steg 5: Evaluer resultatet

Vurder om sitteintervensjonen og strategiene ble oppnådd? Se på steg 1 & steg 3

Kort sikt:

 • Riktig sittestilling har blitt forbedret gjennom den dynamiske løsningen.

Lang sikt:

 • Forbedret hudbeskyttelse gjennom riktigere plassering av bekkenet og reduksjon i utglidning/shearing
 • Sittetiden har økt med 1,5 time per dag.
 • Mobilitet, sikker transportmulighet og deltakelse i ADL aktiviteter gjøres mulig med dynamisk sittesystem.
Finne Netti 5 Seating Steps guide her
Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene