Dynamisk seteenhet

En viktig del av det dynamiske systemet til Netti Dynamic-stolene er seteenheten. Seteplaten vil tilpasse seg brukerens ekstensjonsbevegelser, slik at rullestolen kan fungere i synergi med bevegelsene.

Våre dynamiske stoler er alltid utstyrt med et hoftebelte fra Body Point for å støtte funksjonen til den dynamiske seteplaten og for å forhindre glidning og aktivt stoppe en negativ sitteposisjon.

Bevegelsesfrihet vil gi brukeren en bedre sittestilling. Med den dynamiske seteenheten føres brukeren tilbake til den opprinnelige sittestillingen, og på denne måten forhindrer / reduserer vi shear- og trykkrefter, som er noen av hovedfaktorene som forårsaker trykksår.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan seteplaten låses under transport eller når du kjører på ujevne veier.

Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene