The Netti Method

Netti-metoden beskriver hvordan vi i Netti tenker og handler når vi lager en sitteløsning for rullestolbrukeren. Ideen bak er at gjennom kunnskap og med de riktige verktøyene, kan du lage en løsning som gjør det mulig for brukeren å være aktiv og delta i det sosiale livet – for å muliggjøre livsglede.

Med The Netti Method kombinerer du kunnskapen fra Netti Campus med de utfordringsløsende Netti 5 Seating Steps. På den måten har du grunnleggende kunnskaper og verktøy for å skape den optimale sitteløsningen.

Netti Campus

På Netti Campus deler vi vår kunnskap som seminarer, webinar og online ressurser. Vi har delt vår kunnskap i følgende hovedområder:

  • Rammeverk
  • Rullestolbruker
  • Sittestilling
  • Produkter
Netti Campus

Netti 5 Seating Steps

Trinnene for å skape en optimal sitteløsning er

  • Avklare forventninger og utfordringer
  • Observer og vurder brukerens situasjon
  • Definere sittestrategi og sette SMART-mål
  • Lag sitteløsning
  • Evaluere
Download Netti 5 Seating Steps mal
Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene