Dokumentert effekt
av Netti Dynamic System

 

Netti by Alu Rehab engasjerte en uavhengig terapeut (internasjonalt anerkjent innen sitting og posisjonering i rullestol) for å teste våre patenterte dynamiske løsninger. Studien besto av en evaluering etter en tids bruk (ca. 3 måneder) og en senere evaluering (ca. 6 måneder) der den tidligere sittesituasjonen sammenlignes med målene og resultatene av dagens situasjon.

Resultatene fra studien viste at bruken av en Netti Dynamic stol har direkte positiv innvirkning på brukeren – som et tilleggsmoment ser vi også en gunstige effekter for peroner som er nær bruker i det daglige, som:

Helse

  • Mindre smerter og risiko for skader
  • Forebygging av trykksår
  • En mer korrekt sittestilling sørger for bedre åndedrett, fordøyelse og kontroll av hodet
  • Reduksjoner i uvillige bevegelser og agitasjoner

Stabil sittestilling

  • Forebygging av utgliding og «shearing»
  • Mindre reposisjoneringsbehov
  • Opprettholderen stabil og riktig sittestilling
  • Vestibular evner som balanse vil også forbedre og derved øke evnen til selvstendig liv

Øker rullestolens levetid

  • At rullestolen følger de ukontrollerte bevegelsene vil minimere den mekaniske påkjenningen på rullestolen
Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene