Hvad er målene for dynamiske siddesystemer?

  • Tillad bevægelse
  • Distribution af kræfter
  • Forebyggelse af skader
  • Forbedret postural kontrol
  • Muliggør selvstændig livsførelse

Tillad bevægelse

Hos Netti søger altid at forbedre brugerens evne til at deltage i hverdagens aktiviteter. Et af vores hovedmål er at tilpasse kørestolen til brugeren. Vi tillader kørestolen at bevæge sig med brugeren i stedet for at låse kørestolen i en statisk position, som brugeren vil modarbejde. På denne måde vil den dynamiske kørestol sandsynligvis gøre det muligt for brugeren at opleve at være i stand til at sidde oprejst i en aktiv position i en længere periode, have mindre ubehag og undgå brud på kørestolen.

Dette giver brugeren mulighed for at deltage i samtaler og slutte sig til venner og familie i dagligdags situationer som aftensmad.

Over tid har vi set en reduktion i uvillige bevægelser og agitationer. Vestibulære evner som balance vil også blive forbedret, hvis udfordringer og stimulering er nødvendig, og derved understøttes evnen til selvstændigt liv.

Distribution af kræfter

Den ukontrollerede bevægelse og bevægelsens styrke styres bedre med dynamiske siddekomponenter sammenlignet med statiske komponenter. Brugeren får mindre ubehag under spasmer, da kørestolen understøtter bevægelsen. Over tid har vi set reduktion i uvillige bevægelser, spasmer og agitationer i vores casestudier.

Forebyggelse af skader

Formålet med en kørestol er at give brugeren et hjælpemiddel, der støtter og stabiliser brugeren og som er en sikker og tryg hjælp i hverdagen.

Når vi lader stolen bevæge sig med brugeren, reduceres muligheden for, at brugeren kan skade sig selv under en krampe, da kræfterne bliver fordelt.

Stolen vil støtte brugeren og dermed mindske muligheden for slid, muskelskader og skader forårsaget af beskadigede dele på stolen. Over tid kan en reduktion i uvillige bevægelser og ophidselser muligvis ses. 

Forbedret postural kontrol

At forbedre holdningskontrollen og reducere antallet af repositioneringer er altid et mål i en tilpasning af en kørestol.

En af de største udfordringer for kørestolsbrugere er glidning og shearing, da dette sammen med andre faktorer som mikroklima og trykfordeling øger den samlede risiko for udvikling af tryksår.

Netti Dynamic System tillader brugerens strækbevægelser, så kørestolen i synergi kan arbejde med brugerens bevægelser. Efter en spasme vender brugeren tilbage til den oprindelige siddeposition, hvorved man forhindrer glidning og derved sikrer en god og opretstående siddeposition og optimal trykfordeling gennem dagen.

Muliggør selvstændig livsførelse

Når stolen tillader brugeren at bevæge sig, vil han have mindre ubehag under spasmer.

Dette vil sandsynligvis resultere i en afslappet og optimal siddeposition og gøre det muligt for brugeren at sidde oprejst og deltage længere i hverdagens aktiviteter. Fysiologiske funktioner som vejrtrækning, indtagelse af mad og væske og fordøjelse vil også forbedres. 

En psykologisk vigtig faktor er, at brugeren kan udtrykke sine følelser via bevægelser i et dynamisk system. Vi må huske på, at denne gruppe patienter har reduceret og begrænset motorisk kontrol og ofte reduceret verbale færdigheder. At være i stand til at bruge bevægelser som en måde at udtrykke sig på, er en meget vigtig faktor.

Compare Products
Sammenlign produkter

Vælg op til 3 kørestole som du ønsker at sammenligne.

Sammenlign produkter
Fjern alle produkter