Personlig data

Personlig data ved ordre, tilbud og reklamationer

Behandling af personoplysninger ved forespørgsel/ordre/reklamation
Når du indgår et kontraktforhold med os, informerer vi dig om, at vi bruger data om dig og din virksomhed. Følgende oplysninger indsamles:

  • Virksomhedens navn
  • Virksomhedens kontaktdata (adresse, kontaktperson, telefonnummer, e-mail osv. )
  • For den specifikke forespørgsel/ordre angiver vi leveringsadresse, leveringsdato, pris, betalingstype, leveringsbetingelser og evt. billeder

Disse data gemmes inden for rammerne af GDPR-bestemmelserne.

Mange Netti-produkter betragtes som skræddersyede produkter, da de er konfigureret til den enkelte brugers behov. I disse tilfælde kan vi også indsamle slutbrugeroplysninger, der er nødvendige for produktionen. For ordrer og tilbud omfatter dette følgende oplysninger, når det er relevant:

Slutbrugerens navn og leveringsadresse, personlige måledata sammen med andre relevante sundhedsoplysninger samt data om boligmiljø.
Fotos eller videoer.

Også i forbindelse med reklamationer kan vi bruge fotos og helbredsmæssige baggrundsoplysninger, hvor det er relevant.

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger med det formål at konfigurere og producere/tilbyde det rigtige produkt og opfylde forpligtelserne i henhold til den underliggende kontrakt (retsgrundlag art. 6, 1b GDPR).

Indsamlede persondata opbevares indtil udløbet af den lovbestemte opbevaringsperiode for forhandlere og slettes normalt derefter.

Alle vores medarbejdere, der arbejder med persondata, er udtrykkeligt gjort opmærksomme på dette.

Compare Products
Sammenlign produkter

Vælg op til 3 kørestole som du ønsker at sammenligne.

Sammenlign produkter
Fjern alle produkter