Vad är Netti 5 Seating Steps?

The Netti 5 Seating Steps är ett verktyg som hjälper dig att skapa en optimal sittlösning. Det hjälper dig att förvandla kunskapen från Netti Campus till praxis.

Netti 5 Seating Steps

Stegen för att skapa en optimal sittlösning är:

 1. Klargöra förväntningarna och utmaningar
 2. Observera och utvärdera användarens situation
 3. Sätt en strategi och sätt SMART-mål
 4. Konfigurera sittlösningen
 5. Utvärdera
Netti 5 Seating Steps Form

Klargöra förväntningarna och utmaningar

Beskriv användarens / vårdgivarens förväntningar och utmaningar på:

 • Rest
 • Fine motor movement
 • Gross motor
 •  Skin management

Observera och utvärdera användarens situation

 • Beskriv den aktuella sittlösningen och positionen

 • Beskriv kvaliteten på fin- och grovmotoriska funktioner
 • Ta mätningar

 • Beskriv hudens kvalitet och användarmiljön
 • Utvärdera rörlighet och stabilitet

Sätt en strategi och sätt SMART-mål

Beskriv användarens postural krav på:

 • Resten
 • Finmotorik

 • Grovmotorik
 • Hudskydd

Och sätta SMART-mål som är

 • Specific
 • Measurable
 • Accepted
 • Realistic
 • Time bound

Konfigurera sittlösningen

 • Hur man når målen

 • Vilken rullstol att välja

 • Vilka tillbehör du ska använda

Utvärdera

 • Uppnås förväntningarna och målen? Titta på steg 1 och 3

 • Vidare plan
Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter