Guide Netti 5 Seating Steps

För att hjälpa till att förvandla kunskapen från Netti Campus till praxis har vi utvecklat Netti 5 Seating Steps. Detta verktyg guider dig genom processen och ökar kvaliteten på sittplatser. Ladda ner formuläret och använda det i ditt dagliga arbete.

Netti 5 Seating Steps Guide

Stegen för att skapa en optimal sittlösning är:

  1. Klargöra förväntningarna och utmaningar
  2. Observera och utvärdera användarens situation
  3. Sätt en strategi och sätt SMART-mål
  4. Konfigurera sittlösningen
  5. Utvärdera
Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter