På Netti Campus delar vi vår kunskap

Netti använder bästa praxis tillsammans med forskning och rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) för att skapa bästa möjliga lösningar. På Netti Campus delar vi vår kunskap som seminarier, webinar och artiklar. Vi har delat in vår kunskap i följande huvudområden:

  • Ramverk: Förstå anbuds- och / eller återbetalningssystemet, lagar och förordningar på din marknad

  • Rullstolsanvändare: Lär dig att bedöma användarens kliniska bild, symtom och möjligheter

  • Sittpositionen: Förstå biomekaniken och hur man skapar den optimala sittplatsen

  • Produkter: Lär dig om produkterna, deras funktioner och hur du konfigurerar dessa för att skapa en optimal sittlösning

Värför användning af The Netti Method?

Alla människor är unika. Därför behöver du en välgrundad kunskap om alla faktorer som påverkar den posturala kontrollen för varje användare och samtidigt kunskap om rätt utvärderingstekniker för att kunna uppnå en optimal sittlösning.

För att hjälpa dig har vi skapat Netti-metoden som är grunden för alla våra seminarier.

At skapa optimal sittlösning

När vi lyckas med den bästa sittlösningen kommer vi att leverera produkter till nöjda kunder. Du kommer antagligen kunna minska kostnaderna för slitage på stolen och säkerställa en säkrare, lättare och mer intuitiv användning av stolen.

Förbättra användarens livskvalitet

Syftet med att skapa en perfekt sittlösning är att förbättra användarens livskvalitet genom att  fokusera på oberoende, säkerhet, rörlighet och social interaktion. Rätt stol med rätt tillbehör kan göra det möjligt för användare att sitta upprätt under en längre period.

Detta kan göra det möjligt för användaren att vara en del av det dagliga livet. Användaren kommer kunna uppleva förbättrade vitala funktioner som matsmältning, äta och dricka förmåga och kunna kommunicera bättre.

Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter