Netti koncernen

Moderbolaget Alu Rehab AS är baserat i Norge med dotterbolag i Danmark och Kina. Alu Rehab är också representerat med sin egen säljpersonal i Danmark, Sverige, Frankrike, Tyskland, Österrike och Schweiz samt av importörer i mer än 30 länder.

Moderföretag i Norge

Vårt moderföretag i Norge är bland annat produktutvecklingens hem. Det är även där alla våra anpassade Netti produkter produceras.

I nära samarbete med våra egna terapeuter och sittplatsexperter försöker den tekniska avdelningen förbättra och utveckla lösningar för att möjliggöra livsglädje.

Contact Netti in Norway

Logistikcentrum i Danmark

Från det logistiska centrumet i Danmark levererar vi till alla länder i Europa och Sydamerika. Att ringa kundtjänst från de flesta europeiska länder kommer ta dig till Danmark.

Kontakta oss

Produktion i Kina

I Kina har vi vår egen produktion med veckosändningar till vårt logistikcenter i Danmark. Många av våra kinesiska kollegor har liksom de europeiska kollegorna varit med Netti i mer än 15 år och har en hög produktkännedom. Eftersom vi själva producerar våra produkter kan vi säkerställa den höga kvalitetsnivån som Netti är känd för. Besök våra kollegor och se hur din Netti gjordes och testades innan den skickades till dig.

Kontakta oss
Netti - Enable Joy of Life
Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter