Vår vision

I slutet av 1980-talet etablerades Netti på den fantastiska västkusten i Norge. Sedan starten har  målet alltid varit att i dialog med kunden skapa enkla lösningar som möjliggör livsglädje. Som sitt- och positioneringsspecialist erbjuder Netti lösningar av hög kvalitet för långtidssittande. Vi är en av få leverantörer inom området dynamiskt sittande och området för användare med komplexa krav. Vårt fokus är “Att möjliggöra livsglädje” och alla produkter är utformade så att de möjliggör eller förbättrar användarens rörlighet och deltagande i vardagliga aktiviteter.

ADL socializing
Ökad socialisering
ADL eating and drinking
Öka funktionaliteten
ADL less pain
Bättre hälsa och mindre smärta

Nettis DNA

För användaren som är beroende av sin rullstol när han är aktiv eller deltar i det sociala livet gör små designdetaljer en stor skillnad. Våra terapeuter och produktspecialister fokuserar på biomekanik för att säkra en lösning så att användaren känner sig bekväm. Lösningen bör också göra det möjligt för honom att vara aktiv, umgås och möjliggöra livsglädje.

Joy of life

Önskan att möjliggöra livsglädje är djupt förankrad i Nettis DNA. Vi strävar efter att göra en skillnad för såväl användare som för våra kunder. Det börjar med önskan att lösa en utmaning för en specifik användargrupp. Vi försöker ständigt minimera klyftan mellan det möjliga och det omöjliga.

Produkter

När vi utvecklar en produkt använder vi våra egna kompetenta terapeuter och specialister för att säkerställa att hela ramverket som regler, ersättningssystem och användarsituation hålls i åtanke.

Kunskap

Våra medarbetare har specialkunskaper inom användarutmaningar och rullstolar. Vi har  utvecklat Netti-metoden för att hjälpa våra kunder att skapa bästa möjliga sittlösningar för rullstolsanvändare.

Kvalitet

Vi utvecklar och producerar våra produkter själva, vilket gör att vi kan hålla en hög standard och säkerställa att vår efterfrågan på en hög kvalitetsnivå hålls hela vägen. Det är inte bara kvalitet hos själva produkten som är viktigt. Netti anser att alla tjänster bör ha högsta möjliga standard - att ha många anställda med över 15 års erfarenhet gör det möjligt.

Hållbarhet

För oss betyder att möjliggöra livsglädje också att stödja hållbarhet. Vi vill producera produkter med hög standard som kommer att hålla längre och i många fall till och med möjliggöra livsglädje för flera användare.

Vi hyllar individualitet

Vi vet att inga människor är lika, därför erbjuder vi det bredaste utbudet av rullstolar och tillbehör på marknaden. Vi anpassar rullstolen till användaren och inte tvärtom. Med Netti finns det alltid en rullstol som passar dina behov.

Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter