Vilka är målen med dynamiskt sittande?

  • Tillåta rörelse
  • Fördela krafter
  • Förhindra skador
  • Förbättra postural kontroll
  • Möjliggöra självständighet

Tillåta rörelse

Vi på Netti strävar alltid efter att förbättra användarens förmåga att delta i vardagens aktiviteter. Ett av våra huvudmål är att anpassa rullstolen till användaren. Vi tillåter rullstolen att röra sig med användaren istället för att låsa rullstolen i en statisk situation där användaren får ett motstånd. På detta sätt kommer den dynamiska rullstolen troligen göra det möjligt för användaren att kunna sitta upprätt i en aktiv position under en längre period, ha mindre obehag och undvika att rullstolen går sönder.

Detta ger användaren möjlighet att delta i samtal och gå med vänner och familj under vardagliga situationer som middag.

Med tiden har vi sett en minskning av ofrivilliga rörelser och agitationer. Vestibulära förmågor som balans kommer också att förbättras om detta är möjligt och därmed stödja förmågan för självständigt liv.

Fördela krafter

Den okontrollerade rörelsen och rörelsens styrka styrs bättre med dynamiska sittkomponenter jämfört med statiska komponenter. Användaren kommer att ha mindre obehag under spasmer eftersom rullstolen stöder rörelsen. Med tiden har vi sett minskning i ovilliga rörelser, spasmer och agitationer i våra fallstudier.

Förhindra skador

Syftet med en rullstol är att förse användaren med ett stödjande, stabiliserande och säkert hjälpmedel.

När du låter stolen röra sig med användaren kommer du att minska möjligheten för användaren att skada sig själv under en kramp eftersom krafterna blir fördelade.

Stolen kommer att stödja användaren och därmed minska risken för skador, muskelskador och skador orsakade av delar på stolen. Med tiden kan du också se en minskning av ofrivilliga rörelser och agitationer.

Förbättra den posturala kontrollen

Att förbättra den posturala kontrollen och minska antalet omplaceringar är alltid ett mål i en rullstolsanpassning.

En av de största utmaningarna för rullstolsanvändare är att inte glida ur sitsen och få ökade skjuvkrafter, eftersom detta tillsammans med andra faktorer som mikroklimat och tryckfördelning kommer att öka den totala risken för utveckling av trycksår.

Netti Dynamic System anpassar sig till användarens extensionsrörelser så att rullstolen fungerar i synergi med rörelserna. Efter en kramp kommer användaren att återgå till den ursprungliga sittpositionen och därmed förhindra glidning. Därigenom säkras en bra och upprätt sittposition med optimal tryckfördelning under dagen.

Möjliggöra självständighet

När stolen låter användaren röra sig kommer han att ha mindre obehag under spasmer.

Troligtvis kommer detta att resultera i en mer avslappnad och optimal sittposition vilket gör det möjligt för användaren att sitta upprätt och delta längre i aktiviteter i vardagen. Fysiologiska funktioner som andning, mat- och vätskeintag samt matsmältning kommer också att förbättras.

En psykologisk viktig faktor är att användaren kan uttrycka sina känslor via rörelser i ett dynamiskt system. Kom ihåg att denna grupp av patienter har en minskad eller begränsat motorisk kontroll och ofta minskade verbala färdigheter. Att kunna använda rörelser som ett sätt att uttrycka sig är en mycket viktig faktor.

Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter