Netti Dynamic ryggstöd

Det dynamiska ryggstödet tillåter små såväl som extrema extensionsrörelser av överkroppen. Att  tillåta dessa rörelser och föra tillbaka användaren till den ursprungliga sittpositionen när tonen minskar kommer reducera tryckkrafterna, skjuvkrafterna och tendensen att glida framåt vilket resulterar i mindre behov av ompositionering. Vårt flexibla ryggstöd finns i två olika typer.

När extrema rörelser i överkroppen är utmaningen behöver det dynamiska ryggstödet kompletteras  med dynamisk sittplatta, positioneringsbälte och benstöd.

Olika lösningar och styrkor

För rastlösa användare

För rygglösningen med 15 ° vinkel kan du välja mellan 3 olika styrkor (80, 120 och 160 N). Standardryggvinkling upprätthålls och kan justeras i valfri position. Den dynamiska gascylindern kan inte blockeras.

Rekommenderas för stelhetsmönster som tenderar att bestå och spasticitet men även för komfort och i förebyggande syfte.

För svåra och plötsliga rörelsemönster

Rygglösningen med 40 ° vinkel är låsbar och finns i styrkor mellan 200 och 1300N. Standard ryggstödet kan låsas i valfri position men då blockeras den dynamiska rörelsen samtidigt, vilket kan vara lämpligt under transport eller positionering. Dynamic Free gascylindrar rekommenderas för svåra extensionssmönster och även för våldsamma och plötsliga rörelser.

Låsfunktionen har fördelar i ätsituationer och är nödvändig om stolen används som säte under biltransport. Om du behöver låsfunktionen men vill ha en mindre vinkel, kan Netti förse stolen med begränsare.

Valet av styrka på gascylindern kommer att bero på den enskilda användarsituationen, användarvikten och den justerade vinkeln på sitsen. Kontakta din säljare för en individuell utvärdering.

För användare med rörelsemönster som orsakar höftextension – och därmed risk för att glida ut ur sitsen – tänk på en Netti Dynamic rullstol med en dynamisk sittenhet.

Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter