Rörelsefrihet resulterar i en bättre sittpositionering

Internationella studier visar att en reducering i frekvensen av re-positionering har en avslappnande effekt på användaren. Därmed skapas bättre förutsättningar för deltagande i det dagliga livet med familj och vänner.

Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter