Rörelsefrihet resulterar i en bättre sittpositionering

Internationella studier visar att en reducering i frekvensen av re-positionering har en avslappnande effekt på användaren. Därmed skapas bättre förutsättningar för deltagande i det dagliga livet med familj och vänner.