Fördelarna med Netti Dynamic System

Tillåter rörelse

Det patenterade Netti Dynamic System följer användarens extensionsrörelser genom att låta rullstolen fungera i synergi med de ofrivilliga rörelserna. Detta innebär att användaren kommer att använda mindre energi till att "slåss mot rullstolen" och ha mer energi över för andra aktiviteter. För användare med ofrivilliga rörelser är dessa rörelser ofta det enda motoriska sättet att uttrycka sig. Genom att låta dem röra sig, tillåter man dem att uttrycka sig.

Mindre obehag under spasmer

Den okontrollerade rörelsen och rörelsens styrka guidas bättre med en dynamisk lösning. Användaren kommer känna mindre obehag under spasmer eftersom rullstolen tillåter, styr och stödjer rörelsen. Våra fallstudier visar en minskning av ofrivilliga rörelser, spasmer och agitationer över tid. Genom att använda en dynamisk stol har det också visats resultera i en minskning av den upplevda smärtan.

Behåll en god positionering

De dynamiska lösningarna minskar risken för glidning orsakad av de ofrivilliga rörelserna. I en statisk rullstol kommer användaren ofta att glida ut ur stolen efter en extensionsrörelse på grund av ryggens kraftpåverkan på ryggstödet som riktas framåt och att användaren "kryper" under positioneringsbältet. Med en dynamisk lösning rör sig rullstolen tillsammans med användaren. Detta minskar kraften på ryggstödet vilket resulterar i mindre motkraft framåt, vilket ger mindre "krypning" under positioneringsbältet och ser till att han återgår till sitt ursprungliga läge efter rörelsen.

Ökad livslängd för rullstolen

När rullstolen följer användarens rörelser och kraften absorberas i gascylindrarna blir det också mindre slitage på rullstolen.

Minskad spasticitet

Våra fallstudier visar att med tiden känner sig många användare mer avslappnade och upplever en minskning av antalet ofrivilliga rörelser, spasmer och agitationer.

Förbättrad ADL för användaren

När kvaliteten på positioneringen ökar kommer även ADL-funktionerna förbättras. Det blir lättare att t.ex. dricka, andas, prata etc. Genom att vara mer avslappnad och kunna upprätthålla en bra sittposition kan användaren sitta i sin stol under en längre tid och spendera mer kvalitetstid med vänner och familj.

Förbättrad postural kontroll

Att förbättra den posturala kontrollen och minska antalet ompositioneringar är alltid ett mål i en rullstolskonfiguration. En av de största utmaningarna för rullstolsanvändare är att minska tendensen att glida och på detta sätt undvika skjuv- och tryckkrafter som kan leda till trycksår. Netti Dynamic System passar användarens extensionsrörelser genom att låta rullstolen arbeta i synergi med användaren.  Efter en extensionsrörelse kommer användaren att återgå till den ursprungliga posionen. Att upprätthålla en korrekt position minskar belastningen på muskuloskeletala systemet och på så sätt minskar smärta och obehag.

Våra kliniska fall har visat att den posturala kontrollen upprätthålls under en längre period, och att mängden repositioneringar minskar. Detta innebär bättre livskvalitet för användaren, mindre tid på att omplacera och minskar risken för att utveckla trycksår.

Förebygga trycksår

Att bibehålla ett optimalt läge kommer att fördela tyngden till mjukdelarna runt sätet på bästa möjliga sätt och därmed minska tryckkrafterna. En av de största utmaningarna för rullstolsanvändare är att minska tendensen att glida och på detta sätt undvika skjuvkrafter. Att hantera tryck och skjuvning tillsammans med andra faktorer som mikroklimat och vävnadskomprimering kommer att minska den totala risken för utveckling av trycksår.

Förebygga skada

Att låta stolen röra sig med användaren, det är vad vi kallar ”anpassa rullstolen till användaren”. Detta kommer att minska möjligheten för användaren att skada sig själv under en kramp. Stolen kommer att stödja användaren och därmed minska risken för skador, muskelskador och skador orsakade av delar på stolen. Med tiden kan du också se en minskning av ofrivilliga rörelser och agitationer som en sekundär positiv förebyggande biverkning.

Förbättra organ- och kardiovaskulära funktioner

Fysiologiska funktioner som andning, matsmältning och blodflöde kommer att förbättras om användaren har en bra och upprätt sittställning. För diafragman är det viktigt att kunna röra den övre ryggraden och revbensbågen och sträcka framsidan av kroppen så att den blir mindre komprimerad. På detta sätt kan lungorna fyllas med luft. När lungorna kan fyllas med luft kommer diafragman att röra sig nedåt och därmed skjuta matsmältningsorganen nedåt vilket är viktigt för en bra matsmältningsfunktion. Detta möjliggör också en god tryckskillnad mellan bröstet och buken, vilket är viktigt för ett bra vätskeflöde i kroppen och som i sin tur är en viktig faktor för friska och välfunktionella organ.

Fördelning av krafter

Den okontrollerade rörelsen och rörelsens styrka styrs bättre med dynamiska komponenter. Användaren kommer att ha mindre obehag under spasmer eftersom rullstolen stöder rörelsen. Med tiden har vi sett en minskning i ofrivilliga rörelser, spasmer och agitationer i våra fallstudier.

Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter