Vad är dynamiskt sittande?

En dynamisk lösning för sittande anpassar sig till användarens extensionssrörelser så att rullstolen fungerar synergi med rörelserna. Med Netti Dynamic System kan du bibehålla en bra positionering för användaren under hela dagen – och därmed säkerställa den optimala tryckfördelningen eftersom användaren kommer tillbaka till den ursprungliga positionen efter en extensionsrörelse. De stödjande funktionerna under spasmerna säkerställer hög acceptans av användaren och förlänger rullstolens livslängd.

Netti Dynamic System är modulärt och kan vara en komplett dynamisk rullstol eller en traditionell rullstol med en eller flera dynamiska komponenter.

Varför välja en dynamisk lösning

 • Tillåt rörelse
 • Distribuera krafter
 • Öka den totala sitttiden per dag
 • Ökad postural kontroll
 • Minimera spasticiteten
 • Ökad ADL för användaren
 • Ökad livslängd för rullstolen
Målen med dynamiskt sittande

När ska du välja en komplett dynamisk rullstol:

En komplett dynamisk rullstol indikeras när användarens symtom resulterar i en total extensionsrörelse från höft/rygg, ben och nacke.

När ska du välja en eller två dynamiska komponenter fixerade på en traditionell rullstol

Detta indikeras om användarens symptom är ofrivillig rörelse av endast en eller två av de tre nedan beskrivna kroppssegmenten.

 • Nacke – dynamiskt huvudstöd
 • Höft och rygg – dynamiskt ryggstöd
 • Fot / ben – dynamiska benstöd
Netti - Enable Joy of Life

Användarfördelarna med dynamiskt sittande

Vi på Netti strävar alltid efter att förbättra användarens allmänna välbefinnande och förmåga att delta i vardagens aktiviteter. Sittfördelarna med dynamiska lösningar är bland annat:

 • Att kunna sitta längre tid i rullstolen
 • Skyddande av huden genom att minimera glidning och skjuvning
 • Optimal hållning som möjliggör bättre ät-, drick- och andningsfunktioner
 • Mindre smärta
The advantages of Netti Dynamic System

Användargrupper

Personer med följande diagnoser kan ha nytta av dynamiska lösningar.

 • Dyskinetisk CP
 • Dystoni
 • Huntingtons sjukdom
 • Parkinsons sjukdom
 • Demenssyndrom
 • Traumatiska hjärnskador
 • Ryggmärgsskador

Dokumenterade effecter

Den övergripande slutsatsen från litteratursökningen som genomfördes 2019 visar att den dynamiska rullstolen minskar obehag och smärtnivåer, förbättrar toleransen att sitta och ökar livskvaliteten för rullstolsanvändaren.

Dokumenterad effekt av Netti Dynamic System
Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter