The Netti Method

The Netti Method beskriver hur vi på Netti tänkar och agerar när vi skapar en sittlösning för rullstolsanvändaren. Tanken bakom Netti-metoden är att bara genom kunskap och med rätt verktyg kan du skapa en lösning som gör det möjligt för användaren att vara aktiv och delta i det sociala livet – för att möjliggöra livsglädje.

Med Netti-metoden kombinerar du kunskapen från Netti Campus med de utmaningslösande Netti 5 Seating Steps. På det sättet har du grundläggande kunskaper och verktyg för att skapa den optimala sittlösningen.

Netti Campus

På Netti Campus delar vi vår kunskap som seminarier, webinar och resurser online. Vi har delat in vår kunskap i följande huvudområden:

  • Ramverk
  • Rullstolsanvändar
  • Sittpositionen
  • Produkter
Läs mer om Netti Campus

Netti 5 Seating Steps

Stegen för att skapa en optimal sittlösning är:

  1. Klargöra förväntningarna och utmaningar
  2. Observera och utvärdera användarens situation
  3. Sätt en strategi och sätt SMART-mål
  4. Konfigurera sittlösningen
  5. Utvärdera
Ladda ner Netti 5 Seating Steps guide
Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter