Så tas måtten för rullstolen

En korrekt anpassad rullstol är viktigt för att ge brukaren möjlighet att delta i de dagliga aktiviteterna i så stor omfattning som möjligt. En rullstol är ett transportmedel som primärt ska kompensera den förlorade förmågan att gå. Den som använder en komfortrullstol sitter i genomsnitt i stolen 8-10 timmar per dag. Därför är det viktigt att rullstolen även erbjuder hög sittkomfort vid sidan av bra köregenskaper och att det är möjligt att växla mellan aktivitet och vila i stolen. I det följande avsnittet får du veta hur du hittar rätt rullstolmodell och uppnår ett optimalt sittande.

HÖFTBREDD / SITTBREDD

A: Det är viktigt att mäta korrekt för i rullstolen kunna uppnå stabilitet för bäcken och höfter. Rullstolen måste vara så smal som möjligt så att en bra sitt- och körposition ska kunna uppnås. Sitstredden mäts i rak linje över den bredaste delen av höften i sittande position. Lägg till 2-3 cm. Viktigt: Glöm inte att hos rullstolarna Netti I, II och III ingår avståndet mellan sittdyna och sittplatta i den angivna sitsbredden. Detta motsvarar 2-3 cm som man annars måste lägga till.

LÅRLÄNGD / SITTDJUP

B: Vid korrekt mätning uppnås en optimal tryckfördelning samtidigt som det förhindras att brukaren glider framåt i stolen. Lårlängden mäts från den bakersta punkten på baken och till knäskålen. Sedan dras ca 3 cm eller 2 fingerbredder av så att vaden inte har kontakt med sittdynan. Om stolen ska användas med fotdrivning (Trippeln) dras några centimeter av igen. När benen är olika långa mäter man på det kortare benet. Har brukaren kontraktioner i knäna är det viktigt att vaden inte berör sittdynan eller den underliggande ramkonstruktionen.

Seat depth measurement for bariatric users

X: When dimensioning the seat depth for a person with a heavy weight, it must be noted, that the buttock areas usually protrudes lightly toward the back over the vertical line from the shoulder-blades (see the area x). To provide the user of the wheelchair with a back support which is appropriate to his/her body shape, the wheelchair back needs to be positioned forward by the dimension X.

To provide sufficient seat depth giving support for the whole seat area, the wheelchair must have a seat depth which is longer around the area X in order to take this space requirement into account.

First measure the range X and then the range B. Please let us know both measurements.

ARMSTÖDETS HÖJD

C: Vid långvarit sittande belastas ryggmuskulaturen och man känner ett behov av avlastning. Rätt höjd på armstödet möjliggör en bra sittposition och förändring av den. Höjden mäts från armbågens undersida till sittdynan. Var noga med att axeln är avslappnad.

BENLÄNGD / SITTHÖJD

D: Vid korrekt mätning stabiliseras bäckenet, trycket fördelas jämnt och avståndet mellan fotstöd och underlag ställs in rätt. Benlängden mäts lodrätt från knäskålen och ner till under hälen. Viktigt: Vid mätningen måste man även ta med skorna som brukaren bär varje dag. Sitthöjden är beroende av om brukaren vill förflytta rullstolen med benen eller vill använda fotstöden. När brukaren vill använda fötterna för att köra stolen måste rullstolens sitthöjd vara 2-3 cm lägre än den uppmätta benlängden. Om brukaren vill använda fotstöden kan rullstolen sitthöjd vara 4-5 cm högre än den uppmätta benlängden så att fotstöden inte ligger mot underlaget.

SEAT HEIGHT CONSIDERATIONS

The seat height will depend on whethera the user can move the chair with their legs or use the leg supports. If the user intends to propel the chair with their feet, the height of the wheelchair seat should be 20-30 mm lower than the measured leg length. If the user intends to use the leg supports, the seat height of the wheelchair should be higher. The free space under the foot plates must be 20-30 mm when driving indoor and 40-50 mm when driving outdoor.

RYGGHöJD

E: Rygghöjden mäts sittande, från sitsen till under skuldran. Alla Netti rullstolar kan levereras med flera ryggdynemodeller i olika rygghöjder från 40-60 cm. Alla Netti rullstolar har ett kardborre-ryggstöd för att ryggdynorna ska kunna ställas in steglöst i höjdled. Om brukaren ska köra rullstolen med armarna får ryggdynan absolut inte vara i vägen för armarnas och skulderbladens rörelser. Den rätta rygghöjden sörjer dessutom för hög komfort och avlastning för ryggen. Netti ryggdynorna lämnar tillräckligt med plats för armrörelser.

BÅLENS BREDD

F: Bredden på bålen mäts horisontalt i nivå med nedre spetsen av skulderbladet. Detta mått visar vilket avstånd det ska vara mellan dynans integrerade sidostöd. Målet är ett optimalt bålstöd.
Undvik en för smal ryggdyna då detta kan skapa trycksår. Om avståndet är mer än tre cm per sida kan en kil användas för att säkra stabiliteten.

Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter