Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en grupp symptom som främst påverkar minnesförlust, tänkande och svårigheter att fungera i vardagen. De två huvudsakliga demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom (en progressiv förlust av nervceller utan känd orsak) och vaskulär demens (förlust av hjärnfunktioner på grund av en serie av små stroke).

Symptom

• Minnesförlust
• Minskad tänkningshastighet
• Minskad mental snabbhet
• Språkproblem
• Minskad förståelse
• Dålig bedömningsförmåga
• Humörsvängningar
• Ofrivilliga rörelser
• Svårigheter med ADL
• Apati

UTVÄRDERA OCH SÄTT MÅL

Med Netti-metoden kommer du att kunna bedöma användarens krav på rullstolen för att optimera det dagliga livet (ADL).

Läs mer om the Netti Method
ADL Mobility
Öka rörligheten
ADL socializing
Umgås med vänner och familj
ADL respiration
Förbättra andningen

HUR DU KAN SÄKRA EN BRA LÖSNING FÖR SITTANDET

För en rullstolsanvändare med demens bör du överväga:

• Intuitiva funktioner på grund av minskad mental förmåga.
• Dynamiska komponenter till användare med ofrivilliga rörelser, t.ex. Netti Dynamic benstöd som möjliggör repeterande rörelser i benen.
• Höftbälte eller sele kan vara viktigt för att förhindra en skada på en person med extrem demens. Med en seleadapter kan du placera bältet i rätt vinkel, vilket ger korrekt stöd och undviker tryck direkt på axeln. Kom ihåg att ta hänsyn till lokala lagar och förordningar när det gäller begränsning av rullstolsanvändare.
• Små drivhjul kan förhindra att användarna kör  på egen hand utan övervakning.
• Trumbromsen manövreras baktill på rullstolen och kommer säkra att rullstolen står still.

Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter