Cerebral Pares

Cerebral pares (CP) är en motorisk funktionsnedsättning på grund av en skada i hjärnan innan två års ålder. Skadan kan uppstå under graviditet (prenatal), vid födseln (perinatal) eller under de första leveåren (postnatal). Denna diagnos påverkar rörelse, muskeltonus och hållning.

Symptom

  • En nyare indelning är unilateral när bara den ena kroppshalvan är drabbad, eller bilateral när båda kroppshalvorna är drabbade
  • Unilateral CP
  • Bilateral CP
  • Tremor
  • Muskeltonus eller balansstörningar

UTVÄRDERA OCH SÄTT MÅL

Med Netti-metoden kommer du att kunna bedöma användarens krav på rullstolen för att optimera det dagliga livet (ADL).

Läs mer om the Netti Method
ADL improved vital functions
Förbättra vitala funktioner
ADL eating and drinking
Förbättra förmågan att äta
ADL less pain
Mindre smärta

HUR DU KAN SÄKRA EN BRA LÖSNING FÖR SITTANDET

  • När ofrivilliga rörelser är den största utmaningen, kan vårt Netti Dynamic System anpassa sig till användarens rörelsemönster. Användaren kommer att uppleva mindre obehag då stolen anpassar sig. Ibland är det inte nödvändigt att ha ett helt  dynamiskt system. Då kan några av komponenterna väljas för att lösa sittutmaningen.
  • Skapa en bra sittlösning med rätt sittenhet - vi erbjuder både Nettidynor och dynor från Ride Designs.
  • Använd sidostöd för att upprätthålla rätt position
  • Använd tillbehör som t.ex. abduktionsblock, bälten och selar för att skapa stabilitet
Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter