Cerebral parese

Cerebral palsy (CP) is a collective term for a variety of conditions that affect movement and muscle tone or posture. The cause of CP can be all kind of adverse effects arising in the early stage of brain development at the area of the brain that controls the motor function. These adverse effects can occur during pregnancy (prenatal), at birth (perinatal) or during the first years of life (postnatal).

SYMPTOMER

  • Spastisk hemiplegi
  • Uni eller bilaterale lammelser
  • Tetraparese (Lammelser i armer og ben)
  • Tremor/Skjelvinger
  • Muskeltonus og balanseproblemer

Evaluer og sett mål

Når du bruker “Netti Metoden” vil du kunne vurdere hvilke tilpasninger på rullestolen som må gjøres for å optimalisere ADL aktiviteter.

Les mer om Netti Method
ADL improved vital functions
Forbedre vitale funksjoner
ADL eating and drinking
Forbedre evnen til å drikke og spise
ADL less pain
Mindre smerter

HVORDAN SIKRE SEG EN GOD SITTELØSNING

  • Når ufrivillige bevegelser er hovedutfordringen vil vår rullestol med «Netti Dynamick system» bevege seg sammen med brukerens spasmer/bevegelser og brukeren vil oppleve mindre ubehag ved spasmer. Noen ganger er det ikke nødvendig å ha en komplett dynamisk rullestol. Man kan velge færre dynamiske komponenter dersom dette er hensiktsmessig for brukeren. Et eksempel er at man kan bruke kun dynamiske benstøtter, eller bare dynamisk nakkestøtte eller bare dynamisk rygg og sete og ingen andre dynamiske funksjoner.
  • Skap en god sitteløsning ved bruk av riktig putevalg. Vi tilbyr bade Netti puter og Ride Design puter.
  • Bruk sidestøtte dersom det er nødvendig for å opprettholde riktig possisjon.
  • Bruk tilbehør som f.eks abduksjonskloss, hoftebelte og/eller vester for å øke stabiliteten.
Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene