Rullestol; transportmiddel eller verktoy til bedre helse

Per i dag er det primære helsefokuset i Norge rettet på å stimulere til mer individuell bevegelse. Verdens helseorganisasjon (WHO) har undersøkt vitenskapen og lagt korrelasjonen angående bevegelse og helse og kommet med noen anbefalinger og på bakgrun av dette har mange målrettete tiltak blitt satt igang for å øke befolkningens helse.

Bevisene er klare, mer bevegelse øker helsegevinsten. Sitt mindre, stå ved skrivebordet ditt, gå i stedet for å ta bussen, bruk sykkelen i stedet for å bruke bilen osv.

Når det gjelder rullestolbrukere, sier WHO at «Disse anbefalingene kan brukes til voksne med funksjonshemming. Imidlertid kan det hende de må justeres for hver enkelt person basert på treningskapasitet og spesifikke helsebehov».
Med andre ord, anbefalingene WHO har til oss alle, er også rettet mot rullestolbrukere, men dette ser ikke ut til å ha blitt implementert på brukersnivå eller ledsager- / pleiernivå.

Anbudene i Norge har ikke denne funksjonaliteten i bakhodet heller ser det ut som, når man legger ut anbudene. Å tillate bevegelse og å stimulere bevegelse forebygger sykdom og legger tilrette for langvarig god helse. Selv om en dynamisk rullestol kan ha en høyere innkjøpspris, vil de totale kostnadene for stolen være betydelig lavere enn en vanlig stol, når man vurderer kostnader for å behandle trykksår, lungesykdommer, smerter og ubehag, medikamenter mm.

Disse «spinn-of-effects» blir sjelden vurdert i innkjøpsprosessen, men bør bli vurdert når man ser på de totale kostnadene per bruker. På toppen av det hele har vi ikke engang snakket om den ekstra belastningen den reduserte helsen gir for rullestolbrukeren.

WHO uttaler:

Sterke bevis viser at sammenlignet med mindre aktive voksne menn og kvinner, har individer som er mer aktive:

 • lavere forekomst av dødelighet av alle årsaker, hjertesykdommer, høyt blodtrykk, hjerneslag, diabetes type 2, metabolsk syndrom, tykktarm- og brystkreft og depresjon.
 • sannsynligvis mindre risiko for et hofte- eller ryggbrudd
 • et høyere nivå av kardiorespiratorisk og muskulær kondisjon; og
 • større sannsynlighet for å oppnå vektopprettholdelse, har en sunnere kroppsmasse og sammensetning.

Inaktive mennesker bør begynne med små mengder fysisk aktivitet og gradvis øke varighet, frekvens og intensitet over tid. Inaktive voksne og de med sykdomsbegrensninger vil ha helsemessige fordeler når de blir mer aktive.

De fleste rullestolbrukere er begrenset i statiske rullestoler og er på den måten ikke i stand til å bevege kroppene over et stort bevegelsesområde eller bevege seg i det hele tatt på grunn av sekundært posisjoneringsutstyr som belter og seler som fester dem til en statisk ramme.

Vi vet, en dynamisk rullestol vil ikke være egnet for alle rullestolbrukere som f.eks. aktive rullestolbrukere, men det er en stor gruppe multifunksjonelle rullestolbrukere, hvor mange av dem vil ha store fordeler ved å legge til dynamiske komponenter eller bruke et totalt dynamisk sittesystem.

Dynamiske sittesystemer gir mulighet for bevegelse selv med sekundært posisjoneringsutstyr som belter og seler.

Sammenlignet med statiske rullestoler, vil dynamiske løsninger:

 • Forbedre posisjonen
 • Reduser risikoen for trykksår
 • Reduser smerter og ubehag
 • Øk lungehelsen

Dynamiske rullestoler og dynamiske komponenter bør vurderes ved følgende tilfeller:

 • For å forbedre posisjonen
 • For å øke sittetoleransen
 • For å redusere risikoen for trykksår
 • For å redusere smerter og ubehag
 • For å beskytte klienten mot personskader
 • For å beskytte rullestol- og sitteutstyr mot brudd
 • For å øke lungehelsen
 • For å gi et aktivt bevegelsesområde
 • For å øke årvåkenheten
 • For å gi en bedre bevegelses kvalitet
 • For å redusere uro
 • Å gi vestibular stimulering
 • For å kunne uttrykke seg med bevegelser
Dokumentert effekt av Netti Dynamic System
Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene