Amputasjon

Etter en lår eller leggamputasjon, blir ofte mobiliteten redusert grunnet både balanse og sirkulasjonsmessige årsaker, samt på grunn av overbelastning på den andre ekstremiteten.

Evaluer og sett mål

Når du bruker “Netti Metoden” vil du kunne vurdere hvilke tilpasninger på rullestolen som må gjøres for å optimalisere ADL aktiviteter.

Les mer om Netti Method
ADL socializing
Sosialisering
ADL Mobility
Forbedre mobiliteten
ADL skin protection
Beskyttelse av huden

HOW TO SECURE A GOOD SEATING SOLUTION

  • In some cases, the wheelchair base needs to be extended with a frame extension as a compensatory measure for weight loss through the amputated extremity
  • A lower back support height might be needed for optimal arm use when arm propulsion is possible. We offer Ride Java backs in 3 different heights to ensure correct support of the upper body and freedom of the shoulders and arms.
  • An amputation support gives the remaining limb the necessary support.
  • An ad-on drive can give the user a higher level of independency.
  • An anti-decubitus seating cushion should be considered.
Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene