Setebredde utvidelse

Setebredde på Netti 4U CE, CE Plus, CED, Base og Netti III rullestolene kan reduseres ved bruk å komfortpolster eller utvides ved bruk å setebredde utvidelses sett.

Komfortpolster brukes til å redusere setebredden på stolen og stabilisere bekkenet.

Varenummer å bestille
Passer det med rullestolen min?

Bemerk

Dynamiske stoler krever en spesiell seteplate hvis de kombineres med setebredde-reduseringspolster.
Setebredde utvidelse kan ikke kombineres med alle setebredder - vennligst kontakt kundeservice for mer informasjon.

Netti III & III HD & III EL
Pos. Beskrivelse Stoff Bredde Enhet Art. nr. HMS nr.
1
Armlene komfort pads Skai 25 mm Stykk 22149 006412
2
Armlene Utvidelsessett 12 mm - Par 40501 277070
3
Armlene Utvidelsessett 12 mm trommelbrems - Par 40502 277071
Netti III XHD & XXHD
Pos. Beskrivelse Stoff Bredde Enhet Art. nr. HMS nr.
Armlene komfort pads Skai 25 mm Stykk 22149 006412

Passer det med rullestolen min?

Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene