Maksimal tilpasning til brugeren

Når du tilbyder en komfortkørestol, vil du blive mødt med flere krav fra brugeren, brugerens familie, terapeuter eller plejere. Netti III-familien er den stol med flest muligheder, hvilket gør det muligt at imødekomme selv komplekse krav.