Skleros

Skleros är ett patologiskt tillstånd där kroppsvävnad eller organ blir hårdare. Det anses vara en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem attackerar sin egen vävnad.

I fallet med multipel skleros (MS) förstör felet det isolerande materialet runt nervcellerna. Detta påverkar centrala nervsystemet och särskilt hjärnan, ryggmärgen och synnerven.

Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en sjukdom som påverkar motoriska nervceller i ryggmärgen vilket kommer att leda till progressiv svaghet och muskelatrofi.

Symptom

 • Progressiv förlamning eller förlust av styrka i hela kroppens muskulatur
 • Spasticitet
 • Ataxi
 • Sensoriska störningar
 • Talstörningar
 • Visuella störningar
 • Blås- och rektalstörning kan uppstå

UTVÄRDERA OCH SÄTT MÅL

Med Netti-metoden kommer du att kunna bedöma användarens krav på rullstolen för att optimera det dagliga livet (ADL).

Läs mer om the Netti Method
ADL improved vital functions
Förbättra vitala funktioner
ADL eating and drinking
Förbättra förmågan att äta
ADL less pain
Mindre smärta

HUR DU KAN SÄKRA EN BRA LÖSNING FÖR SITTANDET

 • Under den progressiva sjukdomsprocessen måste rullstolen justeras till användaren upprepade gånger / ofta. Därför bör endast en rullstolsmodell med ett flexibelt modulsystem väljas.
 • En rullstol som tillåter användaren en hög grad av oberoende är att föredra. Vi erbjuder bland annat Netti III EL där användaren får en större möjlighet att själv anpassa stolen.
 • Hjul med inbyggda motorer till rullstolen kan bidra till att öka livskvaliteten för användaren.
 • En stabil rygg- och sittenhet med komfortklädsel är av stor vikt för att erbjuda användaren det bästa stödet och komforten. Bättre stabilitet gör det möjligt att använda extremiteterna mer kontrollerat.
 • Möjligheten att lägga till ett universalställ för t.ex. syrgasflaskor, ger användaren möjlighet att hålla sig mobil.
Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter