Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar rörelse. Symtomen börjar gradvis och förvärras med tiden när sjukdomen utvecklas. Symtomen börjar ofta på ena sidan av kroppen men med tiden börjar symtomen även påverka den andra kroppshalvan.

Symptom

  • Skakning - vanligtvis börjar det i en hand eller ben
  • Långsammare rörelser när du går eller går ur en stol
  • Muskelstyvhet
  • Nedsatt hållning och balans
  • Förlust av automatiska rörelser
  • Talförändringar
  • Typiskt för Parkinson är att ansiktet ser ut att ha en "mask", vilket betyder mycket lite till inget ansiktsuttryck
  • Svårigheter att starta en rörelse som att gå eller ställa sig upp från en stol. Parkinsons patienter behöver ofta "gunga" sin kropp innan de kan initiera rörelsen.

UTVÄRDERA OCH SÄTT MÅL

Med Netti-metoden kommer du att kunna bedöma användarens krav på rullstolen för att optimera det dagliga livet (ADL).

Läs mer om the Netti Method
ADL improved vital functions
Förbättra vitala funktioner
ADL eating and drinking
Förbättra förmågan att äta
ADL less pain
Mindre smärta

HUR DU KAN SÄKRA EN BRA LÖSNING FÖR SITTANDET

• Hjul med inbyggda motorer på rullstolen kommer att bidra till att öka livskvaliteten för användaren.
• Vissa grader negativ tilt kan göra det lättare att göra en bra överflyttning.
• För vissa användare med skakningar i benen kommer ett Netti Dynamic benstöd att ge avlastning och komfort eftersom rörelserna tillåts och stöds.
• Om användaren har korta hamstrings, kommer ett universalbenstöd som möjliggör en justering över 90 ° att erbjuda nödvändig minskning av muskelspänningen vilket påverkar sittpositionen positivt
• För att ge kroppen den nödvändiga stabiliteten behövs en stol med justerbar kardborrerygg samt en stödjande ryggdyna. Detta ökar möjligheten för användaren att delta i vardagen.

Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter