Kyfos

Kyfos är när ryggraden har en ökad krökning bakåt och förekommer oftast i bröstryggen. En ökad krökning inåt kallas för lordos och förekommer oftast i nacken och korsryggen. Den normala, friska ryggraden visar en ganska svag, regelbunden böjning utåt i bröstryggen och inåt i korsryggen och nacken.

Orsaker

  • Sjukdom
  • Medfödd defekt
  • Skador på diskarna
  • Frakturer
  • Åldersförändringar (inklusive osteoporos)

EFFEKTER

Kyfos har sin huvudsakliga negativa inverkan på det muskeloskeletala systemet. Skelettdelarna är ofta överbelastade och / eller fel belastade. Musklerna blir antingen spända på grund av konstant överbelastning eller för svaga på grund av underanvändning, ligamenten är ofta utsträckta. När ligament sträcks under en viss tid kommer smärta att uppstå.

Den sekundära negativa inverkan som kyfos har är på lungorna. De får begränsade  expansionsmöjligheter, vilket ökar risken för att mat kommer in i luftvägarna och sekundärt skapar luftvägsinflammation. Med ökande ålder ökar andelen lunginflammationer på grund av bakterieinfektioner och det är därför extremt viktigt att bibehålla bästa möjliga lungfunktion genom att motverka kyfos. En bra anpassad sittpositionering där lungorna kan expandera är mycket viktigt.

Matspjälkning- och kardiovaskulära systemet kan också påverkas negativt på grund av mer kompression och mindre expansionsmöjligheter. Detta kan påverka rörelsen i tarmarna och därmed påverka matsmältningen negativt. Det påverkar också urinvägarna på ett negativt sätt.

UTVÄRDERA OCH SÄTT MÅL

Med Netti-metoden kommer du att kunna bedöma användarens krav på rullstolen för att optimera det dagliga livet (ADL).

Läs mer om the Netti Method
ADL communication
Bättre kommunikation
ADL eating and drinking
Förbättra förmågan att äta
ADL improved vital functions
Förbättra vitala funktioner

HUR DU KAN SÄKRA EN BRA LÖSNING FÖR SITTANDET

• Stimulera förlängning av ryggraden om möjligt genom att skapa den mest upprätta positionen som möjligt
• Ett bra sakralt stöd som gör det möjligt att sitta med en rotation framåt av bäckenet och samtidigt behålla förlängningen av bålen.
• Tilta och vinkla ryggen för att hitta den optimala positionen.
• Korta hamstrings påverkar den kyfotiska positionen på ett negativt sätt. Benstöd med möjlighet till en negativ vinkel (mer än 90 grader) kan ta bort spänningen på hamstrings.
• Benstöd som kan justeras till rätt vinkel om det finns en mobilitetsbegränsning.
• Om kyfosen är rigid, låt kyfosen sjunka in i de ställbara banden på Nettiryggstödet. Se till att hitta rätt position innan du skapar stödet.
• Använd en Netti Kyphotic ryggdyna för att möjliggöra rörelse, skapa stöd och stabilitet för ryggraden.