Huvudstödsadapter för Ride Java rygg

I vissa fall behövs ett huvudstöd för Ride Java ryggarna när det är monterat på en aktiv rullstol.

Med den nya huvudstödsadaptern för Netti kan du nu montera alla Netti-huvudstöd på Java Rygg Grande och Tall. Huvudstöd B passar mycket bra till Java Ryggen. Du kan beställa huvudstödadapter i vår standardversion eller i förstärkt aluminiumversion.

2020-01