Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en ärftlig sjukdom som drabbar hjärnan och orsakar ofrivilliga rörelser.

Det är inte så lätt att diagnostisera Huntingtons korrekt i de tidiga stadierna på grund av diffusa symtom som humörförändringar, brist på koordination och ostadiga rörelser. Det är när de senare symtomen dyker upp, att det blir lättare att diagnostisera

Symptom

• Ryckiga rörelser
• Svårigheter med koordinerade rörelser
• Demens
• Talstörningar

UTVÄRDERA OCH SÄTT MÅL

Med Netti-metoden kommer du att kunna bedöma användarens krav på rullstolen för att optimera det dagliga livet (ADL).

Läs mer om the Netti Method
ADL improved vital functions
Förbättra vitala funktioner
ADL eating and drinking
Förbättra förmågan att äta
ADL less pain
Mindre smärta

HUR DU KAN SÄKRA EN BRA LÖSNING FÖR SITTANDET

• När ofrivilliga rörelser är den största utmaningen kan vårt Netti Dynamic System vara ett alternativ. Användaren kommer att uppleva mindre obehag då stolen anpassar sig till användarens rörelsemönster.
• Det är viktigt att skapa en bra positionering med rätt sittenhet - vi erbjuder både Nettidynor och dynor från Ride Designs.
• Ibland krävs fullständig polstring av stolen för att skydda användaren från att bli skadad.

Compare Products
Jämför produkter

Välj upp till 3 rullstolar som du vill jämföra.

Jämför produkter
Ta bort alla produkter